T-cellspanel, SCID

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

​T-cellspanel, SCID är en flödescytometrisk panel som analyserar fördelning av CD4+ och CD8+ naiva och minnes T-celler samt andelen CD31+ Recent Thymic Emigrants. Panelen är avsedd för uppföljning av patienter med positivt utfall i nyföddhetsscreening för svår kombinerad immunbrist (SCID). Vid andra frågeställningar rörande fördelning av T-cellssubpopulatopner rekommenderas FITMAN-panelen.

​Vid beställning av T-cellspanel, SCID utförs även en kvantitativ analys av T-, B- och NK-celler (se basal lymfocytanalys).

Metod:

​Flödescytometri (FCM)

Remiss:

​Klinisk immunologi/transfusionmedicin
Immunologi eller
Konsultremiss

Provtagning:

​2-5 mL i EDTA-rör, lila propp

​Analyserna utförs vardagar, dagtid. Fredagar och dag före helgdag ska proverna vara laboratoriet tillhanda senast kl 12.00.

Analysen utförs på Klinisk Immunologi i Huddinge F79.

Förvaring / transport:

​Proverna förvaras i rumstemperatur och ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 tim efter provtagning.

Referensintervall:

​5:e till 95:e percentilen för friska vuxna individer, bestämt vid laboratoriet anges på svaret.

Felkällor: För gammalt prov (>24 tim), felaktig förvaring (kyla), koagel eller hemolys iprovet.
Svarsrutiner:

​Svar anges som andelen positiva celler i % av relevant lymfocytpopulation (CD3+, CD4+ RESPEKTIVE CD8+ T-lymfocyter).

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​För ytterligare information kontakta laboratoriet, telefon 08-585 879 06.