Specifik antikroppspanel (Pneumokocker, Haemophilus influenza b, Tetanus, Difteri)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Polysackaridantikroppar
  • Haemophilusantikroppar
  • Tetanusantikroppar
  • Difteriantikroppar
Indikationer / kompletterande analyser:

Analys av subklassfördelning av specifika antikroppar ingår som ett led i utredningen av patienter med misstänkt primär/sekundär immunbrist eller kontroll av antikroppssvaret efter vaccination.

Tilläggsinformation

I normalfallet ger proteinantigener huvudsakligen upphov till antikroppar av IgG1 subklass medan polysackaridantigener ger upphov till IgG2 antikroppar, hos vuxna.

Hos barn är polysackaridspecifika antikroppar oftast av IgG1 subklass och kvarvarande IgG1 antikroppar mot dessa antigener hos vuxna tyder på en förlångsammad mognad av immunsystemet. Vid brist på IgG2 kan antikroppar mot polysackarider saknas helt och hållet.

En ovanlig form av primär immunbrist innebär att vissa antikroppsspecificiteter kan saknas trots en normal mängd av totalt immunoglobulin. Bakgrunden till dessa tillstånd är ej känd.
Immunisering med vaccin och kontroll av antikroppssvaret efter 4 veckor mot dels T-cellsoberoende antigen som pneumokocker (icke-konjungerat pneumokockvaccin) dels mot T-cellsberoende antigen som tetanus/difteri, H.influenzae eller pneumokocker (konjungerat pneumokockvaccin). För antikroppar mot pneumokockpolysackarider har det visats att antikroppsnivåer >0,35 mg/L skyddar mot invasiv pneumokockinfektion på populationsnivå, men för att bedömas ha ett helt normalt svar anser de flesta att antikropparna bör uppnå en titer på >1,0 mg/l och dessutom minst en tvåfaldig ökning efter en vaccination mot >70 % av serotyperna.
 
Referensintervall:
TT= Tetanus
Hib=Haemophilus influenza typ b 
PnPs=Pneumokock polysackarider

TT IgG
(E/mL)


​​Hib IgG (mg/L)

PnPs IgG (mg/L)

PnPs​ IgG2 (mg/L)

Difteri IgG (E/mL)​​

0.5-1 år

0,02-3,12

0,08-9,2

0,9-93,0

0,5-117,3


1-2 år

0,04-3,92

0,16-40,8

0,9-29,2

0,5-87,0


2-3 år

0,16-7,87

0,22-42,8

1,4-110,4

1,2-142,8


3-4 år

0,11-7,79

0,19-21,6

0,8-262,1

1,2-113,4


4-8 år

0,09-12,87

0,15-29,5

9,2-225,9

0,8-122,4


8-12 år

0,28-18,78

0,16-37,2

11,0-320,8

1,2-107,1


12-18 år

0,26-15,44

​0,10-34,5

8,7-502,6

1,9-69,2


vuxen

0,05-39,62

0,09-19,5

10,0-191,2

4,7-89,4

0,01


 
Metod:

Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)


Kvantifiering av IgG mot proteinantigener från tetanus och difteritoxin och kapselpolysackarid från haemophilus influenzae typ b; Kvantifiering av IgG och subklass IgG2 mot kapselpolysackarid från 23 olika serotyper av pneumokocker.

Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp.

Barn: Minsta mängd 200 μL serum alternativt 2 mL blod.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​
Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:
Se tilläggsinformation
Svarsrutiner:
Analysen utförs varannan vecka. Svar ges vanligtvis inom 10 dagar.

Svaret anges som nivåer av IgG antikroppar antingen som E/mL eller mg/L och jämförs med ett åldersrelaterat kontrollmaterial.

IgG nivåer för tetanus och difteri anges i IE/mL.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30