Scleroderma -ak (IgG) specificitetsbestämning Blot

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om Systemisk Skleros.
Denna analys är enbart avsedd att användas av specialister.

Kompletterande analyser: ANA

Tilläggsinformation

Systemisk skleros (SSc) är en autoimmun sjukdom av okänd genes som kännetecknas av hud- och slemhinnefibrotisering samt Raynauds fenomen. Kliniskt yttrar sig sjukdomen med manifestationer i olika organ såsom, hud, magtarmkanal, njurar, hjärta-kärl samt lungor. Förutom antikroppar mot Scl-70 (diffus SSc) och centromerproteiner (begränsad SSc) förekommer andra antikroppsspecificiteter hos en liten andel av patienterna. Antikroppar mot cellkomponenterna i tabellen nedan har påvisats vid sklerodermi och kan ge visst stöd vid diagnos av sjukdomen.

För basal diagnostik bör ANA analyseras. (Beställning av ANA  inkluderar immunfluorescens samt specifika ANA  (”ENA”)  i en multiplexanalys där bl.a. Scl-70 och Centromerer ingår).

Komponenter:
Ro-52  Rekombinant
PDGFR Rekombinant PDGF receptor
Ku Rekombinant 
PM-Scl75 Rekombinant PM-Scl (75kDa)
PM-Scl100 Rekombinant PM-Scl (100kDa)
Th/To Rekombinant
NOR90 Rekombinant
Fibrillarin Rekombinant
RNA Polymeras III3A  Rekombinant subunit POLR3A of human RNA Polymerase III
RNA Polymeras III3K  Rekombinant subunit POLR3K of human RNA Polymerase III
CENP B Rekombinant centromer protein B
CENP A Rekombinant centromer protein A
Scl-70 Nativ Scl 70(DNA-Topoisomerase)

Metod:
Line immunoassay (Blot)
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
Provtagning:
5 mL i gelrör, gul propp
Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag som provtagning.
Referensintervall:
Negativ
Svarsrutiner:
Analysen utförs 1 ggr/vecka. Svar ges vanligtvis inom 7 dagar.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30