Reumatoid faktor (RF)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: RF-IgM
Indikationer / kompletterande analyser:

Diagnostik av Reumatoid artrit (RA) hos patient med fr.a. småledsartriter.

Kompletterande analyser:
Vid RA diagnostik rekommenderas i första hand analys av antikroppar mot cykliskt citrullinerade peptider (CCP-ak) som har en mycket högre specificitet för RA.

Tilläggsinformation

RF är en autoantikropp mot IgG.
Reumatoid artrit (RA) är en av våra vanligaste systemiska autoimmuna sjukdomar som drabbar ca 0,5-1 % av vår befolkning.

Diagnosen RA ställs primärt genom kliniska manifestationer i form av fr.a. småledsartriter men också genom laboratoriefynd såsom förhöjd SR och CRP samt påvisande av Cykliskt citrulinerade peptid-antikroppar (CCP-ak) och Reumatoid Faktor (RF). Såväl RF som CCP-ak i serum ingår nu i sjukdomskriterierna för RA.

CCP-ak har visat sig ha betydligt högre specificitet för RA (ca 98 %) än RF (85 %). RF förekommer ofta vid andra autoimmuna sjukdomar och infektioner samt hos ca 5 % av friska individer.

Då båda antikropparna påvisas ses en ökad specificitet (99 %) för RA.
Sensitiviteten för båda analyserna dock är begränsad till ca 70 %. Det finns en stark korrelation till genetiska markörer, rökning och förekomst av CCP-ak vid RA.

Förekomst av CCP-ak talar också för en aggressivare sjukdomsform. Nivån CCP-ak följer ej sjukdomsförloppet.
CCP-ak kan detekteras tidigt under utvecklingen av RA. Tidig diagnos av RA är till stor fördel för patienten då tidigt insatt behandling är av största vikt för att motverka sjukdomens progress.
Metod:
FEIA (Fluoroenzymeimmunoassay)
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​​

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:

<9,0 IE/mL

Svarsrutiner:
Analysen utförs vardagar, dagtid. Svar ges vanligtvis inom 2-4 dagar.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30