Pneumokock serotyp-specifik IgG

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • PnPs
  • Pneumokockpolysackarider
  • Pneumokock-antikroppar
  • Vaccination
Rapportnamn: Pneumokock serotyp-specifika IgG
Indikationer / kompletterande analyser:

​Kvantifiering av IgG-antikroppar mot pneumokockers kapselpolysackarid utförs vid immunbristutredning och relateras till patientens vaccinationsstatus. Analysen kan även användas vid vaccinationsstudier.

Det finns ingen tydlig konensus kring vad som är skyddande antikroppsnivåer avseende pneumokockinfektioner. Värden över 0,35 µg/mL anses skydda barn mot invasiv infektion, men vilken nivå som representerar ett normalt vaccinsvar och vilken nivå som krävs för skydd i andra åldersgrupper och mot andra typer av pneumokockinfektion är osäker. Olika nivåer har angivits ( t ex 1,0 µ​g/mL​ eller 1,3 µ​g/mL). Troligen varierar detta även mellan olika serotyper av pneumokocker.​

Metod:

​Multiplex

Remiss:

​Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

​5 mL i gelrör, gul propp alternativt rör utan tillsats, röd propp.

Förvaring / transport:

​Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.

Referensintervall:

​OBS! Referensintervall anges inte. Istället ges kommentar kring skyddande antikroppsnivå.

>0,35 mg/L anses skydda barn mot invasiv infektion
>1,0-1,3 mg/L förväntas efter vaccination vid normalt fungerande immunsvar.

Svarsrutiner:

​Analysen utförs av hänvisningslaboratorium. Svar ges vanligtvis inom en månad.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​Antikroppar mot följande pneumokockkapselserotyper analyseras: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F och koncentrationer anges separat för respektive kapselserotyp. Resultaten uttrycks i mg/L och är kalibrerade mot den internationella WHO-standarden för pneumokockpolysackaridantikroppar, 007sp (NIBSC, Potters bar, UK).