Mitokondrie-ak (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: M2-antikroppar
Indikationer / kompletterande analyser:

Antikroppar mot mitokondrier förekommer hos >90% av patienter med primär biliär cholangit (PBC) men också vid andra leversjukdomar.

Kompletterande analyser:
Vid positivt utfall av immunfluorescens utförs FEIA-test med pyruvatdehydrogenas som antigen, sk M2-antigen, vilket är det dominerande antigenet vid PBC.

Tilläggsinformation

Antikroppar mot mitokondrier (antigen ”M2”) ses fr.a. vid primär biliär cholangit (PBC) men kan också ses vid andra leversjukdomar såsom ex AIH och HCV. Vid PBC ses vanligen höga eller mycket höga antikroppsnivåer. Serologisk positivitet kan föregå kliniska symptom med många år (ex vid Sjögrens syndrom).
PBC drabbar fr.a. medelålders kvinnor. Typiska symtom är trötthet, klåda och buksmärtor. Först vid slutstadier av sjukdomen blir patienten ikterisk (gul). PBC är associerat till andra sjukdomar såsom artriter, autoimmuna thyroiditer, begränsad sclerodermi m.fl.
Antikroppar mot mitokondrier förekommer hos >90 % av patienter
med PBC.
Metod:
Mitokondrier, Immunofluorescens (IFL)
M2 antigen, Fluorescence Enzyme Immuno Assay (FEIA) 
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:
Mitokondrier: Negativt
M2-antikroppar: <4 E/mL
Svarsrutiner:
Svar ges vanligtvis inom en vecka.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30