Miljöanalys (dammkvalster)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

På grund av slutproduktion av analysreagenserna hos tillverkaren kommer miljöanalysen med den nuvarande metoden att läggas ned i slutet på året (2023).

Som alternativ rekommenderar vi miljöanalysen med snabbtest istället. Snabbtestet har verifierats hos 16st patientprov som kommit in under 2022 till Klinisk Immunologi, KS, och bedöms ge likvärdiga resultat till laboratorietestet avseende mängden kvalsterallergen. I analyskitet ingår allt som behövs för insamling och analys av kvalsterallergener i damm.

Snabbtestet kan beställas av vårdgivarna på Karolinskas webbutik.

Instruktion till vårdgivare.

Utredning av allergen (kvalsterallergen) i inomhusmiljö. Analysen är ett komplement vid allergiutredningar inför allergenspecifik immunterapi (ASIT/AIT).

Allergenspecifik immunterapi är ett sjukdomsmodifierande behandlingsalternativ vid allergisk luftvägssjukdom. En nackdel med allergen immunterapi är risken för biverkningar i form av allvarliga allergireaktioner. Analysen av damm för kvalsterallergen är ett komplement i denna riskbedömning.

Laboratoriet analyserar förekomsten av kvalsterallergen
(Der p 1/Der f 1)

Metod:

ELISA

 

Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

​Analysen kräver insamling av damm. Detta sker med en särskild provuppsamlare (kollektor) som sätts direkt på patientens privata dammsugarrör.

Dammkollektorn kan beställas mot en kostnad från Webbutiken. 

Inloggning till Webbutiken 

Webbutiken (karolinska.se) 

Se tilläggsinformation för instruktion provtagning vårdgivare samt patient.

Förvaring / transport:

Förvaring och transport sker i rumstemperatur.

Referensintervall:

Kvalster Der p 1 (Dermatophagoides pteronyssinus):
Negativt (<60 ng/g damm)

Kvalster Der f 1 (Dermatophagoides farinae):
Negativt (<10 ng/g damm)

Svarsrutiner:

Analysen utförs vanligen varannan till var tredje vecka.

Ackreditering:

Nej

Kommentar:

För ytterligare information kontakta laboratoriet, telefon 08-123 759 30