Miljöanalys (dammkvalster)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

Utredning av allergen (kvalsterallergen) i inomhusmiljö. Analysen är ett komplement vid allergiutredningar inför allergenspecifik immunterapi (ASIT/AIT).

Allergenspecifik immunterapi är ett sjukdomsmodifierande behandlingsalternativ vid allergisk luftvägssjukdom. En nackdel med allergen immunterapi är risken för biverkningar i form av allvarliga allergireaktioner. Analysen av damm för kvalsterallergen är ett komplement i denna riskbedömning.

Laboratoriet analyserar förekomsten av kvalsterallergen
(Der p 1/Der f 1)

Metod:

ELISA

Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

​Analysen kräver insamling av damm med en särskild provuppsamlare (kollektor) som sätts på dammsugarröret direkt på patiemtens privata dammsugare.

Beställning av dammkollektorn sker hos beställande sjukvårdsenhet. LÄNK

Instruktioner i detalj för beställning och hantering av miljöanalys​


TilläggsinformationReferensintervall:

Kvalster Der p 1 (Dermatophagoides pteronyssinus):
Negativt (<60 ng/g damm)

Kvalster Der f 1 (Dermatophagoides farinae):
Negativt (<10 ng/g damm)

Svarsrutiner:

Analysen utförs vanligen varannan till var tredje vecka.

Ackreditering:

Nej

Kommentar:

För ytterligare information kontakta laboratoriet, telefon 08-123 759 30