MAG-ak IgM

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

​Analys av antikroppar mot myeliassocierat glykoprotein (MAG) är indicerat vid utredning av IgM-associerad polyneuropati. Vid M-komponentassocierad polyneuropati är antikroppar av IgM vanligast. Cirka 50% av patienter som har IgM-associerad polyneuropati har också påvisbara MAG-ak. Dess förekomst associeras främst med en långsam progressiv övervägande sensorisk och ataktisk distal neuropati, vanligtvis med postural armtremor. I svårare fall kan behandling med plasmaferes eller immunterapi övervägas och sänkning av anti-MAG IgM nivåer korrelerar ofta med förbättring av kliniska symptom.

Metod:

​ELISA

Remiss:

​Klinisk immunologi/transfusionmedicin
Immunologi

Provtagning:

​5 mL i gelrör, gul propp.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Förvaring / transport:

​Prov ska centrifugeras och förvaras kylt i väntan på transport i max 7 dygn. Prov ska centrifugeras, avhällas och förvaras fryst vid förvaring/transport längre än 7 dygn. Transporten kan ske i kyl- eller rumstemperatur. Alternativt, ej centrifugerade prover bör nå laboratoriet inom 4 timmar.

Referensintervall:

​<1000 BTU

Svarsrutiner:

​Svar ges normalt inom två veckor från provets ankomst till labbet (analyseras varannan vecka).

Ackreditering:

​Ja