Leverspecifika-ak (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om autoimmun leversjukdom, autoimmun hepatit (AIH1 och AIH2) och primär biliär cirrhos (PBC)

Tilläggsinformation

De autoimmuna leversjukdomarna omfattar autoimmun hepatit, primär biliär cirrhos och skleroserande kolangit. Dessa sjukdomar karakteriseras av immunmedierad cellskada hos gallgångar och/eller hepatocyter.

Autoantikroppar spelar en väsentlig roll för diagnostiken av autoimmuna leversjukdomar.

Således förekommer antikroppar mot SLA/LP (soluble liver antigen/liver specific antigen; UGA repressor tRNA associerat protein) hos 30 % av patienterna med autoimmun hepatit typ 1 (AIH-1).

Antikroppar mot LKM-1 (cytokrom P450) och LC1 (formiminotransferas cyklodeaminas) ses vid autoimmun hepatit typ 2 (AIH-2).
Autoantikroppar mot LC1 är den enda markören hos 10 % av patienterna och korrelerar med svårighetsgrad och progression av sjukdomen.

Antikroppar mot M2-antigen (E2 hos 2-OADC; pyruvat dehydrogenas) ses hos 90 % av patienterna med primär biliär cirrhos. 20-30 % av dessa patienter uppvisar också antikroppar mot cellkärneantigenerna gp210, Sp100 och 10-20 % antikroppar mot kärnantigenet PML.
Antikroppar mot Ro52 förekommer hos många patienter med AIH men också hos patienter med reumatisk systemsjukdom.
Metod:
Line immunoassay (Blot)
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
Provtagning:
5 mL i gelrör, gul propp.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​
Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:
Negativ
Svarsrutiner:
Analysen utförs 1-2ggr/vecka. Svar ges vanligtvis inom 7 dagar.
Ackreditering:

​Ja, AMA-M2, M2-3E (BPO), gp210, Sp100, LKM-1 och SLA/LP.

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30