Leukocytantikroppsscreening

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Indikationer / kompletterande analyser:

​Leukocytantikroppsscreening blodgivare

Metod:

Luminexbaserad assay, antikroppsscreening mot HLA- och granulocytspecifika antigen (HNA).

Remiss:

​Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

alternativt

Konsultremiss/valfri remiss.

Provtagning:

2 mL alternativt 4 mL i EDTA rör, lila propp.

 

Förvaring / transport:

​Proverna bör vara laboratoriet tillhanda inom 2 dygn efter provtagningen.

Adress:
Klinisk Immunologi, F79
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
Svarsrutiner:

​Svar ges inom 1 vecka och svaras elektroniskt i TakeCare (Immunologisvar) och som papperssvar till externa beställare.

Ackreditering:

​Nej