Köldantikroppar

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Termosprover
  • Temperaturoptimum
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om köldagglutininer/köldantikroppar. 
Utförs av Transfusionsmedicin vid påvisade verksamma köldantikroppar. Hemolytisk anemi med autoantikroppar av köldtyp.
Metod:
Direkt och indirekt agglutinationsteknik.
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Transfusionsmedicin

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll.

Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter alternativt att identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Provtagning:

Provtagning enligt Socialstyrelsens föreskrifter.
Remissidentitet (RID) hämtas från journalsystem eller pappersremissen.
Identitetskontroll ska vara utförd och provet ska vara märkt med personnummer, namn och RID.

4 mL i EDTA-rör, lila propp

Provet ska tas och förvaras i 37 ºC, se Provtagning vid Kryoglobulinemi.

Förvaring / transport:
Provet ska hålla 37°C under transporten till laboratoriet.