Kardiolipin-ak och Beta-2 glykoprotein 1-ak (IgA, IgG, IgM)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

Utredning av misstänkt antifosfolipidsyndrom (APS) som kännetecknas av trombosbenägenhet och upprepade spontanaborter.
Beta-2 gykoprotein 1-ak utförs tillsammans med Kardiolipin-ak
                                  
Kompletterande analyser:
Lupusantikoagulans utförs av Klinisk kemi.

Tilläggsinformation

Antikroppar av IgG och IgM-klass mot β2-GP1 och kardiolipin samt testet lupus antikoagulans (LA) ingår i diagnoskriterierna för antifosfolipidsyndrom (APS) (Miyakis 2006). Utöver kliniska symtom skall serologi vara positiv vid två tillfällen med minst tolv veckors mellanrum för att stödja APS diagnos. Ju fler av dessa analyter som är positiva desto högre sannolikhet för APS. Analyserna har dock en begränsad känslighet (ca 30-65% i olika studier).

Anti-Kardiolipin (IgM) samt låga nivåer anti-Kardiolipin (IgG) ses ofta också vid infektioner t.ex. syfilis och HIV, vid behandling med vissa läkemedel samt hos enstaka friska.
Anti-Kardiolipin IgA och anti- β2-GP1 IgA kan komma att ingå i diagnoskriterierna för APS inom en snar framtid. Antikropparna har en ngt lägre känslighet än de av IgG-klass, men kan i vissa fall utgöra ett komplement i diagnostiken.

APS kännetecknas av arteriella eller venösa tromboser och upprepade spontanaborter. Trombocytopeni ses hos ca 30 %, artralgier 39 %, migrän 20 %, livedo retikularis 24 % mm. Sekundärt APS ses fr.a. vid SLE men förekommer också vid t.ex. RA och Sjögrens syndrom. Ca 25-30 % av patienter med SLE har antifosfolipidantikroppar (APL) men alla får ej tromboser. 10-20 % av kvinnor med upprepade missfall har APL
Metod:
Multiplex 
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1mL.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:

IgG < 10 E/mL (negativt)
IgM < 30 E/mL (negativt)
IgA < 20 E/mL (negativt)

Serologi ska vara positiv vid två tillfällen med minst tolv veckors mellanrum för att stödja klinisk APS diagnos.

Svarsrutiner:
Analysen utförs vardagar, dagtid. Svar ges vanligtvis inom 2-3 dagar.
Ackreditering:
Ja, IgG och IgM antikroppar.
Nej, IgA antikroppar.
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30