Intrinsic faktor-ak (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • IF
  • Atrofisk gastrit
  • Perniciös anemi
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om autoimmun atrofisk gastrit och perniciös anemi.

Kompletterande analyser:
S-Parietalceller-ak (IgG)

Tilläggsinformation

Atrofisk gastrit utvecklas p.g.a. kronisk infektion med H. pylori eller långvarig autoimmun gastrit. Autoimmun gastrit är associerad med anti-parietal och anti-intrinsic factor (IF) antikroppar. Perniciös anemi utvecklas p.g.a. atrofi av slemhinnan och förlust av IF som behövs för upptag av vitamin B12.

Antikroppar mot parietalceller förekommer hos 80-90 % av patienter med perniciös anemi och atrofisk gastrit. De är också vanliga hos patienter med gastrit orsakat av H. Pyloriinfektion samt vid ventrikelcancer. Parietalcellsantikroppar ses oftare hos patienter med Sjögrens syndrom och tyreoiditer. Antikropparna är riktade mot. H+/K+-adenosin trifosfatas, protonpumpen i ventrikelslemhinnan. Antikroppar mot IF har låg sensitivitet rapporterad till ca 30-60 % men har en hög specificitet för perniciös anemi.
Metod:
Fluorescence Enzyme Immunosorbent Assay (FEIA)
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
Provtagning:
5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​
Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:
​Negativt​Gränsvärde​Positivt

​Intrinsic
factor-ak

​<7​7-10​>10
Svarsrutiner:
Svar ges vanligtvis inom en vecka.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30