Immuno Solid-phase Allergen Chip (ISAC)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: ISAC
Indikationer / kompletterande analyser:

ISAC är ett utförligt komplement till ImmunoCAP analyser och vänder sig främst till specialister i allergologi.

Tilläggsinformation

Allergenen inkluderar de mest relevanta av artspecifika och korsreaktiva markörer mot olika allergenkällor från t.ex. födoämnen, pälsdjur, pollen, mögel och kvalster.
ISAC ger således ett IgE svar mot en bred allergenprofil. ISAC är en användbar analys för mer komplexa fall där anamnesen är oklar, där symptom från många organ föreligger eller där man får otillfredsställande svar på behandling. För mer information rörande allergena komponenter v.g. se
Metod:
Microarray
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi, Solna
Provtagning:
5 mL i rör utan tillsats, röd propp alternativt 5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 100 μL serum
Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:
<0.3 ISU
Svarsrutiner:
En utförlig svarsrapport medföljer svaret för att underlätta tolkningen.

De allergenspecifika IgE antikropparna mäts i ISU (ISAC Standardized Units).
Resultaten anges semikvantitativt i 4 klasser
0 = Ej mätbart eller mycket låg
1 = Låg
2 = Medel till hög
3 = Mycket hög

Svar ges vanligtvis inom 2-3 veckor. 
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30