Immuno Solid-phase Allergen Chip (ISAC)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • ISAC
  • Multiplex Allergitest
Indikationer / kompletterande analyser:

ISAC är ett utförligt komplement till ImmunoCAP analyser och vänder sig främst till specialister i allergologi.

Tilläggsinformation

ISAC innehåller 112 allergena komponenter från 51 allergenkällor bundna i ett rutmönster på en s.k. mikroarray. Allergenkällorna inkluderar de mest relevanta av artspecifika och korsreaktiva markörer mot olika allergenkällor från t.ex. födoämnen, pälsdjur, pollen, mögel och kvalster. ISAC ger således ett IgE svar mot en bred allergenprofil med endast en mycket liten volym serum.

ISAC är en semikvantitativ test där resultatet anges i ISAC Standardized Units (ISU-E) indelade i fyra klasser.

ISAC ger således ett IgE svar mot en bred allergenprofil. ISAC är en användbar analys för mer komplexa fall där anamnesen är oklar, där symptom från många organ föreligger eller där man får otillfredsställande svar på behandling. Vid misstanke på allergi mot ett enskilt (eller fåtal) allergen rekommenderas i första hand analys mot det enskilda allergenet med ImmunoCAP.
 
OBS! I sällsynta fall kan patienten ha utvecklat IgG i stora mängder mot ett specifikt allergen som gör att ISAC erhåller ett falskt negativt resultat avseende IgE mot allergenet. Vid fortsatt klinisk misstanke om allergi mot ett specifikt allergen trots negativt ISAC resultat rekommenderas analys med ImmunoCAP.
 
För mer information rörande allergena komponenter v.g. se
Metod:
Mikroarray
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi, Solna
Provtagning:
5 mL i rör utan tillsats, röd propp alternativt 5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 100 μL serum
Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:
<0,3 ISU-E
Svarsrutiner:
En utförlig svarsrapport medföljer svaret för att underlätta tolkningen.

De allergenspecifika IgE antikropparna mäts i ISU (ISAC Standardized Units).
Resultaten anges semikvantitativt i 4 klasser
0 = Ej mätbart eller mycket låg
1 = Låg
2 = Medel till hög
3 = Mycket hög
 
OBS! Värden under 1 ISU-E med ISAC kan vara osäkra.

Svar ges vanligtvis inom 1-2 veckor. 
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30