Immunglobuliner (IgG, IgA, IgM), S-

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • IgG
  • IgA
  • IgM
Indikationer / kompletterande analyser:

Kontroll av patient med immunglobulinbrist.
Utredning av patienter med infektionsbenägenhet och misstänkt immundefekt.

Kompleterande analyser:
IgG-subklasser analyseras vid infektionsbenägenhet.

Tilläggsinformation

Immunglobulindefekt kan vara generell, med minskad mängd av samtliga immunglobulinklasser eller selektiv med brist på en eller två immunglobulin- klasser.
Det vanligaste av de senare tillstånden är selektiv IgA-brist som förekommer i en frekvens av cirka 1/600.
Metod:
Turbidimetri
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 3 mL.
Barn: Kapillärprovtagning, minsta mängd 150 µL serum.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:

Ig

Ålder

Ref (g/L)

IgG

<15 dagar

​3,20-14,0

​15 dagar-<1 år

​1,10-7,00

​1-3 år

​3,20-11,5

​4-9 år

​5,40-13,6

​10-17 år

​6,60-15,3

​≥​18 år

​6,70-14,5

IgA

<1 år

​<0,30

​1-2 år

​<0,90

​3-5 år

​0,30-1,50

​6-13 år

​0,50-2,20

​14-17 år

​0,50-2,90

​≥​18 år

​0,88-4,50

IgM

<15 dagar

​0,10-0,40

​15 dagar-2 månader

​0,10-0,70

​3 månader-<1 år

​0,20-0,90

​1-17 år

​0,50-1,70

​≥​18 år

​0,27-2,10

Referensintervallen baseras på Equalis Referensintervall för plasmaproteiner.

Felkällor: Monoklonala immunglobuliner, t.ex. myelom, kan ge upphov till felaktiga resultat.
Svarsrutiner:
Svar ges i g/L
Analysen utförs vardagar, dagtid. Svar ges vanligtvis inom 4-5 dagar. 
 
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30