IgG-subklasser

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstänkt immundefekt, i första hand hos patienter med upprepade infektioner framför allt i luftvägarna.

Tilläggsinformation

Hos människa finns fyra IgG subklasser; IgG1 (cirka 66 % av den totala mängden IgG), IgG2 (24 %), IgG3 (7 %) och IgG4 (3 %). IgG1 och IgG3 i serum når vuxennivåer relativt tidigt i livet medan nivåerna av IgG2 förblir låga under barnaåren.

IgG1 antikroppar är huvudsakligen riktade mot proteinantigener medan IgG2 antikroppar framför allt känner igen polysackaridantigener. Eftersom IgG1 är den kvantitativt dominerande subklassen leder en brist ofta till ett lågt totalvärde av IgG och en ökad risk för olika typer av infektioner. Brist på IgG2 leder ofta till en ökad risk för infektioner med kapselbärande bakterier. Den kliniska signifikansen av isolerad IgG3 brist är ännu ej klarlagd och IgG4 brist saknar sannolikt klinisk relevans.
 
Förhöjda serumnivåer av IgG4 kan, tillsammans med andra immunologiska och kliniska fynd, ses vid s.k. IgG4-relaterad sjukdom, ett tillstånd som kan drabba alla organ i kroppen och härma maligna, infektiösa och inflammatoriska sjukdomar.

 
Metod:
Turbidimetri
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 3 mL.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:
  IgG1 IgG2  IgG3  IgG4 
0,5-1 år 1,40 - 6,20 0,41 - 1,30 0,11 - 0,85 0,00 - 0,01
1-1,5 år 1,70 - 6,50 0,40 - 1,40 0,12 - 0,87 0,00 - 0,26
1,5-2 år 2,20 - 7,20 0,50 - 1,80 0,14 - 0,91 0,00 - 0,41
2-3 år 2,40 - 7,80 0,55 - 2,00 0,15 - 0,93 0,01 - 0,69
3-4 år 2,70 - 8,10 0,65 - 2,20 0,16 - 0,96 0,01 - 0,94
4-6 år 3,00 - 8,40 0,70 - 2,55 0,17 - 0,97 0,02 - 1,16
6-9 år 3,50 -9,10 0,85 - 3,30 0,20 - 1,04 0,03 - 1,58
9-12 år 3,70 - 9,30 1,00 - 4,00 0,22 - 1,09 0,04 - 1,90
12-18 år 3,70 - 9,10 1,10 - 4,85 0,24 - 1,16 0,05 - 1,96
>18 år 2,80 - 8,00 1,15 - 5,70 0,24 - 1,25 0,05 - 1,25
Referensintervallen baseras på gränsen för 2,5:e till 97,5:e percentilen i g/L av de 312 barn och 68 vuxna (Schauer, et al. 2003).
Felkällor: Monoklonala immunglobuliner t.ex. myelom kan ge upphov till felaktiga resultat.
Svarsrutiner:
Analysen utförs vardagar, dagtid. Svar ges vanligtvis inom 2-4 dagar.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30