IgA, låg koncentration

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: Låg koncentration, IgA
Indikationer / kompletterande analyser:
Individer med immunbristsjukdomar och en uttalad brist på IgA kan ha anti-IgA-antikroppar. Det är därför av stor vikt att kunna bestämma halten av IgA även vid mycket låga nivåer.

Tilläggsinformation

Blodkomponenter från blodgivare eller immunglobulin preparat kan, om de innehåller IgA, ge allvarliga/fatala biverkningar om de ges till patienter med anti-IgA-antikroppar.
Metod:
Fluorescens enzyme immunoassay (FEIA, Phadia 2500)
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
Provtagning:
5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 2 mL.
Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Svarsrutiner:
Analysen utförs varannan vecka. Svar ges vanligtvis inom 14 dagar.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Mätområde: 0-2000 µg/L
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30