Humana anti-musantikroppar (HAMA)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Rapportnamn: HAMA-ak
Indikationer / kompletterande analyser:

​Screeningtest före administrering av läkemedlet Scintimun (besilesomab) för att identifiera patienter som kan löpa större risk för överkänslighetsreaktioner.

Tilläggsinformation

​Humana anti-mus-antikroppar (HAMA) klassas ibland som heterofila antikroppar (antikroppar som framkallats hos en annan art än den från vilken antigenet härrör), men till skillnad från de klassiska heterofila antikroppar, förekommer HAMA hos patienter med säkerställd tidigare exponering mot mus IgG och har hög specificitet och affinitet. HAMA kan både interferera i immunkemiska metoder samt orsaka problem hos patienter som ska behandlas med monoklonala musantikroppar.

Scintigrafisk avbildning för att påvisa och lokalisera inflammatoriska processer, t.ex. abscesser och tarminflammation är en undersökning där vuxna patienter administreras besilesomab (Scintimun), en monoklonal antikropp framställd i musceller som är riktad mot granulocyter. Användning av läkemedlet är kontraindicerad vid positivt screeningtest för HAMA-ak då patienter kan löpa större risk för överkänslighetsreaktioner.

HAMA-ak test är en CE-märkt immunkromatografiskt snabbtest som ger ett kvalitativt svar på om patienten har HAMA.

Metod:

​Immunkromatografi

Remiss:

​Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

​2-3 mL i gelrör, gul propp alternativt rör utan tillsats, röd propp. 

Analysen utförs på klinisk immunologi i Solna.

Förvaring / transport:

​Kylförvaring om transport inte sker samma dag som provtagningen.

Referensintervall:

​Negativt

Svarsrutiner:

​Svar ges normalt inom 2 arbetsdagar.

Ackreditering:

​Nej