HMGCR-ak (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase
  • Nekrotiserande myopati
  • Myopati
Indikationer / kompletterande analyser:

​Misstanke om immunmedierad nekrotiserande myopati

Tilläggsinformation

​Anti-HMGCR kan ses vid immunmedierad nekrotiserande myopati. De flesta vuxna patienter har varit behandlade med statiner. Symtom försvinner dock normalt inte vid utsättning av läkemedlet.

Statinbehandling är inte en förutsättning för anti-HMGCR associerad myopati. Anti-HMGCR kan påvisas hos både barn och vuxna även utan statinbehandling.

Metod:

​Kemiluminiscens (CLIA)​

Remiss:

​Klinisk immunologi/transfusionmedicin
Immunologi
Konsultremiss

Provtagning:

​5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Förvaring / transport:

​Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.

Referensintervall:

​<20 Enheter

Svarsrutiner:

Svaret ges normalt inom en vecka.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

För ytterligare information kontakta laboratoriet, telefon 08-123 759 30