HLA antikroppsscreening

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: Lymfocytantikroppar
Indikationer / kompletterande analyser:

Refraktäritet mot trombocyttransfusioner.

1.   Kontrollera 1-timmesprov (TPK efter trombocyttransfusion).

2.   Vid utebliven TPK-stegring vid två upprepade tillfällen skickas prov till Klinisk immunologi för utredning. 4 mL EDTA (lila propp).

Remiss i TakeCare: Farm/Imm/Kem/Trans > Transfusion > Cytopeni/hemolys > Trombocytopeniutredning > Trombocytrefraktäritet inkl. HLA-ak screening. Analysen innefattar även HPA antikroppar.

3.   Vid pos resultat av HLA-antikroppsscreening utförs analys av antikroppsspecificitet.

4.   Vid behov av matchade trombocyttransfusioner krävs HLA klass I typning av patienten. Kan läggas till på begäran.

5.   För beställning av matchade trombocyter skicka konsultationsremissen i TC till Aferes och Stamceller, Solna.

HLA-antikroppar kan utvecklas efter transfusion, graviditet eller efter transplantation.

Analysen ingår vid all trombocyt- eller granulocytantikroppsundersökning.

 

Tilläggsinformation

 

Metod:
Enzym-linked immunosorbent assay (ELISA) alt. Luminex baserad metod.
Remiss:

Skrivs i TakeCare.

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Transfusionsmedicin
alternativt
Konsultremiss

Ange klinisk anamnes

Provtagning:

4 mL i EDTA-rör, lila propp.

Tilläggsinformation

Förvaring / transport:

Inga prov ska centrifugeras eller i övrigt beredas. Förvara proverna i rumstemperatur i väntan på transport.


Adress:
Klinisk Immunologi, F79
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Svarsrutiner:

Akutsvar pos/neg lämnas via telefon. Slutsvar ges inom två veckor och svaras elektroniskt i TakeCare (Immunologisvar) eller som papperssvar till externa beställare.

Ackreditering:

Ja

Kommentar:
Inför provtagning eller när preliminärt resultat av analyserna önskas, kontakta laboratoriet under kontorstid, telefon 08-123 87 906.