Granulocytfunktionsanalyser

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Analyserna är indikerade vid utredningen av misstänkt granulocytdefekt hos patienter med återkommande infektioner eller misstänkta immundefekter.
Metod:
Flödescytometri (FCM)
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
eller
Konsultremiss

Provtagning:

Beställning:
Granulocytfunktionstest planeras och utförs efter kontakt med Trombocyt- och Leukocytlaboratoriet (TRoLL), Transfusionsmedicin Huddinge,
telefon 08-123 852 11.

5 mL i EDTA-rör, lila propp, minsta mängd 1 mL
och
5 mL i Na-heparinrör utan gel, mörkblå propp, minsta mängd 1 mL.

Analysen utförs tisdagar-torsdagar, dagtid.

Provet ska vara laboratoriet tillhanda senast kl.11.00.

Analysen utförs på TRoLL, Transfusionsmedicin Huddinge.

Förvaring / transport:

Provet ska förvaras i rumstemperatur.
Viktigt med färskt prov.
Provet måste analyseras inom 6 timmar.  

Felkällor: För gammalt prov (>6 tim), koagel i provet.
Svarsrutiner:
Analyserna svaras med % positiva celler samt MFI. Phagoburst svaras med % och SI (Stimuleringsindex). 

Svar ges vanligtvis inom 1-2 arbetsdagar.
Ackreditering:

​Nej