Golimumab, S-

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Simponi
  • Anti-TNF-alfa
Indikationer / kompletterande analyser:

För att monitorera Golimumab koncentration under behandling samt upptäcka accelererad eliminering av Golimumab som orsak till terapisvikt.

OBS! Använd EJ analysen s-Infliximab/Adalimumab för koncentrationsbestämning av s-Golimumab. Sedan 15-november 2023 utförs koncentrationsbestämning av anti-TNF-alfa läkemedel med en ny metod (kemiluminiscens) och till skillnad mot tidigare är den nya metoden preparatspecifik, dvs kan skilja på olika TNF-alfa bindande antikroppar (adalimumab vs infliximab vs golimumab). V g se nedan hur man beställer analysen s-Golimumab i TakeCare.

Tilläggsinformation

Det biologiska läkemedlet Golimumab (Simponi) är en human antikropp som är riktad mot det proinflammatoriska cytokinet TNF-alfa. Golimumab används framför allt vid behandling av autoimmuna sjukdomar, som reumatoid artrit, psoriasisartrit och inflammatorisk tarmsjukdom. Golimumab ges som subkutan injektion oftast en gång per månad (50 mg injektion).

Biologiska läkemedel är ofta immunogena och ger upphov till att immunförsvaret hos den behandlade individen bildar antikroppar riktade mot läkemedlet. Antikropparna kan genom sin bindning till läkemedlet interferera med läkemedlets funktion och göra det verkningslöst. Antikroppar mot läkemedlet kan också bilda immunkomplex tillsammans med läkemedlet vilket gör att läkemedlet snabbare elimineras ur kroppen. Golimumab har ändå visat en låg immunogenicitet jämfört med andra anti-TNF-alfa preparat och antikroppsbildning mot läkemedlet förekommer normalt inte i lika stor omfattning.

Koncentrationen av Golimumab tros vara korrelerad till den biologiska effekt som läkemedlen har, men ett optimalt terapeutiskt intervall har ännu inte fastställts. Genom att mäta koncentration av läkemedlet (dalvärdet) i blodet hos individer under behandling kan man klarlägga om utebliven/förlorad behandlingseffekt beror på låga koncentrationer av läkemedlet och därmed påbörja intensifiering av behandlingen eller överväga byte till andra mer effektiva preparat.

Metod:

Kemiluminiscens

Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi 

OBS! Fram till maj 2024 beställs Golimumab i TakeCare genom att söka och välja analysen  ”Övrig (imm) Autoantikroppsanalys” och ange ”Golimumab” som önskad analys.

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL serum eller 2 mL helblod. Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.

OBS! Blodprov tas före nästa infusion s k dalvärde.

Förvaring / transport:

Prov ska centrifugeras och förvaras kylt i väntan på transport i max 7 dygn. Prov ska centrifugeras, avhällas och förvaras fryst vid förvaring/transport längre än 7 dygn. Transporten kan ske i rumstemperatur eller 2-8​ grader.

Alternativt, ej centrifugerade prover bör nå laboratoriet inom 4 timmar.​​

Referensintervall:

Referensintervall: ≥0,3 µg/ml (för patienter behandlade med golimumab).

Det rekommenderade målvärdet för Golimumab koncentration (dalvärde) har ännu inte fastställts, men det finns viss stöd för nivåer >2,5 µg/mL vid induktion (vecka 6) samt >1,0 µg/mL vid underhållsbehandling.

Referens: Papamichael, K. et al. Appropriate Therapeutic Drug Monitoring of Biologic Agents for Patients With Inflammatory Bowel Diseases. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 17, 1655-1668.e3 (2019).

Svarsrutiner:

Analysen utförs vardagar. Svar ges vanligtvis inom en vecka, men ring laboratoriet vid akut behov.

Ackreditering:

Nej