Genotypning HLA-B*5701

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Farmakogenetik
  • HLA-B57
  • HLA-B5701
Indikationer / kompletterande analyser:
Patienter som behandlas med abakavir och är positiva för HLA-B*5701 har en markant förhöjd risk att utveckla en överkänslighetsreaktion av läkemedlet inom 6v från behandlingsstart. Analysen används därför vanligen som screening inför behandling för att utesluta patienter med hög risk. Förekomsten av HLA-B*5701-allelen är vanligare i Europa än i länder söder om Sahara.
Metod:
Realtids-PCR (rq-PCR)
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
eller
Remiss för Diagnostisk HLA-typning
Provtagning:
4 mL i EDTA-rör, lila propp

OBS! centrifugeras ej.

Provtagning oberoende av tid på dygnet och läkemedelsintag.
 
Analysen utförs 2 ggr/vecka.
 
Analysen utförs på Klinisk Immunologi i Huddinge F79
Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.

Transport av provet sker i rumstemperatur.
Referensintervall:
Analysresultatet anger om patienten är bärare eller ej av HLA-B*5701. Medicinsk kommentar ges i svaret. 
Svarsrutiner:
Svar ges vanligtvis inom 5 arbetsdagar efter mottaget prov.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 879 06.