Fosfatidylserin/Protrombin (PS/PT)-ak (IgG, IgM)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Fosfolipid-ak
  • APS
  • Antifosfolipidsyndrom
  • Antiphospholipid syndrome
  • aPS/PT
Indikationer / kompletterande analyser:

Utredning av misstänkt antifosfolipidsyndrom (APS) som kännetecknas av trombosbenägenhet och upprepade spontanaborter.

Anti-Fosfatidylserin/Protrombin (aPS/PT) antikroppar ingår fortfarande ej i diagnoskriterierna för APS, men olika studier har visat ett kliniskt värde av aPS/PT i APS diagnostik samt riskstratifiering, särskilt hos patienter med trombotisk APS. aPS/PT antikroppar har dessutom potential som en surrogatmarkör av lupus antikoagulans.                         

Kompletterande analyser:
Kardiolipin-ak och Beta-2 gykoprotein 1-ak (IgG, IgM, IgA).
Lupusantikoagulans (OBS! Utförs av Klinisk kemi).

Tilläggsinformation

APS kännetecknas av arteriella eller venösa tromboser och upprepade spontanaborter. Trombocytopeni ses hos ca 30 %, artralgier 39 %, migrän 20 %, livedo retikularis 24 % mm. Sekundärt APS ses fr.a. vid SLE men förekommer också vid t.ex. RA och Sjögrens syndrom. Ca 25-30 % av patienter med SLE har antifosfolipidantikroppar (APL) men alla får ej tromboser. 10-20 % av kvinnor med upprepade missfall har APL.

Antikroppar av IgG och IgM-typ mot β2-GP1 och kardiolipin samt testet lupus antikoagulans (LA) ingår i diagnoskriterierna för antifosfolipidsyndrom (APS) (Miyakis 2006). Utöver kliniska symtom skall serologi vara positiv vid två tillfällen med minst tolv veckors mellanrum för att stödja APS diagnos. Ju fler av dessa analyter som är positiva desto högre sannolikhet för APS. Analyserna har dock en begränsad känslighet (ca 30-65% i olika studier).

Metod:

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)

Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Beställs i TakeCare som ”aPS/PT specialistanalys”.

aPS/PT antikroppar IgG och IgM utförs alltid tillsammans.

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1mL.

Förvaring / transport:

Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.

Referensintervall:

PS/PT-ak IgG: ≤30 enheter (negativt)

PS/PT-ak IgM: ≤30 enheter (negativt); 31-61 enheter (gränsvärde)

Svarsrutiner:

Analysen utförs varannan vecka. Vid behov för snabbare svar kontakta laboratoriet.

Ackreditering:

Nej

Kommentar:

För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30