Fetalt RHD

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Foster gruppering
  • NIPT Fetalt RHD
Indikationer / kompletterande analyser:
Bestämning av fostrets RHD blodtyp hos RhD negativa gravida kvinnor inför ställningstagande av antenatal Rh-profylax.

Provtagning ska ej utföras innan graviditetsvecka 10. 
Metod:
Realtids-PCR
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Transfusionsmedicin
alternativt
Konsultremiss

Remissen ska vara ifylld med:
- kvinnans personuppgifter
- identitetskontroll
- tidigare graviditeter
- beräknad partus
- datum för eventuell given Rh-profylax

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll.

Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter alternativt att identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Remisser för beställning och utskrift.

Provtagning:

Provtagning enligt Socialstyrelsens föreskrifter.
Remissidentitet (RID) ska hämtas från journalsystem eller pappersremissen.
Identitetskontroll ska vara utförd och provet ska vara märkta med personnummer, namn och RID.
 
Prov från externa kunder ska vara märkt med personnummer och namn.

Blodprov tas vid första provtagningen under graviditeten, tidigast graviditetsvecka 10: 
1 st EDTA-rör, lila propp á 7 mL. Röret ska vara välfyllt.

Blodprovet bör inte vara äldre än 3 dygn när det anländer Transfusionsmedicin.

Förvaring / transport:

Blodprovet bör inte vara äldre än 3 dygn när det anländer till Transfusionsmedicin.

Svarsrutiner:
Analys av fetalt RHD typ utförs 3-4 gånger per vecka och svar ges inom 2 veckor.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:

För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 852 44.