FASCIA

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Lymfocytfunktion
  • Lymfocytfunktionsanalyser
  • Mitogenstimulering
Indikationer / kompletterande analyser:

FASCIA (Flow-cytometric assay of specific cell-mediated immuneresponse in activated whole blood)

Metoden kan användas vid misstanke om störning i immunfunktion vid utredning av immunbristtillstånd och infektionsbenägenhet.

Kompletterande analyser:
I samband med lymfocytfunktionstest utförs alltid en Lymfocytprofil (T-celler, NK-celler samt B-celler) för att kvantifiera antalet lymfocyter i blodet.

Tilläggsinformation

T-hjälpar (CD4+) och T-cytotoxiska (CD8+) cellers förmåga att proliferera efter polyklonal stimulering med mitogen, superantigen och antigen-specifika stimuli analyseras. 

B-cellers (CD19+) proliferation mäts efter polyklonalt stimuli med mitogenet PWM. 

De polyklonala stimuli som används är PWM, ConA och SEA+SEB.

De specifika antigenen för T-cellsaktivering som ingår i standard-FASCIA:n är följande: TetraVac, PPD, Candida, Influensa, Varicella Zoster, CMV och SARS-CoV-2.

Utöver dessa kan Herpes simplex 1 och 2 beställas som tillägg till ovanstående.

En del helblod späds med nio delar odlingsmedium med eller utan stimuli. Efter sju dagar i inkubator färgas cellerna för ytmarkörerna CD3, CD4 samt CD19 och analyseras med flödescytometer med avseende på förekomst av aktiverade, blastomvandlade celler.
Metod:

Flödescytometri (FCM)

Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi eller
Konsultremiss

Provtagning:

Blodprov från vuxna:
2-5 mL i Na-heparinrör, mörkblå propp

Blodprov från små barn:
1 mL i Na-heparinrör, mörkblå propp

Analyserna utförs vardagar, dagtid.
 
Fredagar och dag före helgdag ska proverna vara laboratoriet tillhanda senast kl.12.00.

Analysen utförs på klinisk immunologi i Huddinge F79.

Förvaring / transport:
Proverna förvaras i rumstemperatur och ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 timmar efter provtagning.
Felkällor: Blodprov äldre än 24 timmar, kylförvaring av provet, bakteriellt kontaminerat prov
Svarsrutiner:

Svaret, antal prolifererande celler/μL blod, relateras till normalvärden från friska kontroller.
Svar ges vanligtvis inom 14 arbetsdagar.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 879 06