F-aktin-ak (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Indikationer / kompletterande analyser:

​Diagnostik av Autoimmun hepatit typ1

Kompletterande analys vid positivt utfall av anti-Glatt muskel-ak.
Vid misstanke om Autoimmun hepatit typ1 (AIH-1) ses vanligen höga antikroppsnivåer (IgG) mot glatt muskel. Antikropparna förekommer också vid primär biliär cholangit (PBC) samt vanligtvis i lägre titrar vid andra tillstånd såsom akut virushepatit och tumörsjukdomar. Glatt muskel-antikropparna är riktade mot olika delar av glatt muskel och de som är riktade mot aktin har en hög specificitet för AIH-1.

Metod:

​Immunfluorescens (IFL)

Remiss:

​Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

​5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL.

Förvaring / transport:

​Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.

Referensintervall:

​Negativt

Svarsrutiner:

​IFL Aktin-ak utförs 1 ggr/vecka.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08 - 517 759 30.