Dubbelsträngat DNA-ak (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • dsDNA
  • Nativt DNA
Indikationer / kompletterande analyser:

Analys av antikroppar mot dubbelsträngat DNA utförs vid SLE misstanke och påvisas i upp till 70% hos patienter med aktiv SLE.

Metod:

Multiplex
Immunfluoresens (IFL)

Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1mL.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:

<10 IE/mL (Multiplex)

Negativt  (IFL)

Svarsrutiner:
Analysen utförs normalt 2 ggr/vecka. Svar ges normalt inom en vecka.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30