DNA-preparation från kindskrap

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: Buccalprov
Indikationer / kompletterande analyser:
Vid HLA-typning t.ex. inför stamcellstransplantation, kan sjukdomen eller behandlingen ibland leda till att antalet perifera vita blodkroppar är mycket lågt.
Detta försvårar eller omöjliggör DNA-preparation från perifert blod.
Alternativet kan då vara att preparera DNA från celler från kindens insida s.k. kindskrap.

Detta görs med en speciell borste för cellprov, buccalborste, som kan rekvireras från laboratoriet.
Remiss:

Remissen kan hittas i transplantationsimmunlogiska analyser:

Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ (karolinska.se)

 

Provtagning:
Före provtagning sköljs munhålan med vatten.

Borsten/skrapan vrids försiktigt runt längs med kindens insida under minst 30 sekunder. Det är ej önskvärt att blödning uppstår.

Saliv på borsten eller i röret stör ej analysen.

Borsten/skrapan stoppas ned i ett sterilt tomt ID-märkt rör (namn och personnummer) som har lock.
För att få plats med borsten i röret ska en bit av borstskaftet klippas av.
 
Analysen utförs på klinisk immunologi i Huddinge F79.
Förvaring / transport:
Provet ska förvaras i rumstemperatur och skickas med vanlig post till:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin, F79
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
Svarsrutiner:

Beteckningarna på patientens och eventuella tilltänkta donatorers HLA-antigener anges.

I särskilda fall anges matchgrad i antal HLA-antigen-olikheter avseende klass I/klass II i nämnd ordning.

En * markerar att genomisk teknik använts.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
För beställning av buccalborste och för ytterligare information kontakta laboratoriet, telefon 08-123 879 06.