Cytokiner

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Interleukiner
  • Kemokiner
Indikationer / kompletterande analyser:
Metoden används mestadels för forskningsstudier.

Ett stort antal cytokiner/kemokiner finns att beställa, varav flertalet analyter kan kombineras och analseras samtidigt i ett prov. Analysen är främst avsedd för forskning och proverna analyseras i batch. Kontakta laboratoriet för diskussion om enskilda cytokiner kan kombineras.
Metod:
Mulitplexteknik

Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi eller
Konsultremiss
Provtagning:
5 mL i EDTA rör, lila propp. Minsta mängd 100µL.
Kontakta laboratoriet före provtagning, telefon 08-123 813 70
Förvaring / transport:
Låt prov stå 30 minuter, centrifugera därefter 15 min vid 1000g.
Avskilj plasma och frys provet i >- 70ºC. 

Supernatant från cellkultur:
centrifugera provet genast och frys provet i > - 70ºC. 

Proverna ska förvaras i polypropylenrör.
Svarsrutiner:
Svar enligt överenskommelse.
Ackreditering:

​Nej.