CXCL13 (B-cell attracting chemokine 1(BCA-1))

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Rapportnamn: CXCL13
Indikationer / kompletterande analyser:
Indikation CXCL13 i cerebrospinalvätska:
Diagnostik och monitorering av neuroborrelios då CXCL13 är kraftigt förhöjd. Studeras som biomarkör för inflammation vid Multipel Skleros (MS). 
 

Tilläggsinformation

CXCL13 är en kemokin som frisätts av antigenpresenterande celler och attraherar B-lymfocyter till bl.a. CNS vid encefaliter fr.a. neuroborrelios men också neurosyfilis, HIV meningit, streptokockinfektion och toxoplasmos. Vid MS ses förhöjda nivåer främst vid relaps av "relapsing remitting MS" (RRMS) men även vid progressiv MS.

Förhöjda nivåer ses även vid andra tillstånd t.ex. vid primärt och sekundärt CNS lymfom då CXCL13 är essentiellt för uppbyggnad och funktion av sekundär lymfoid vävnad. Kemokinen har också rapporterats förhöjd i serum vid inflammatoriska sjukdomar som seropositiv reumatoid artrit och systemisk vaskulit.

Metod:
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Klinisk Immunologi, Solna
Provtagning:

Cerebrospinalvätska tappas enligt gängse rutin helst i Polypropenrör.
Polypropenrör ("polypropylen")

Dessa rör kan erhållas från Webbutiken på Karolinska Universitetslaboratoriet hemsida.

Provvolym bör vara minst 0,5mL

Förvaring / transport:
Klarar transport i rumstemperatur upp till 24h.
Förvaras i kyl (+2C till +8C) maximalt 2 veckor.
Referensintervall:
<7,8 ng/L i CSV

Vid neuroborreliosfrågeställning:
<20 ng/L utesluter neuroborrelios.
20-30 ng/L gränsvärde
30-100 ng/L förhöjt värde
>100 ng/mL misstänkt neuroborrelios om överensstämmande kliniska symtom
Svarsrutiner:
Analyserna utförs varannan vecka, vid behov oftare.
Svar ges vanligtvis inom 10 dagar.
Förlängda svarstider from 221229, se mer under Nyheter
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30