CD34+, bestämning

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Stamcellsbestämning
  • Monitorering av CD34+ celler
Akutföreskrifter:
Analysen utförs även akut och under helger efter överenskommelse med laboratoriet,
telefon 08-585 894 27. 
Indikationer / kompletterande analyser:

Planerad stamcellsskörd.
Kvantifiering av antalet CD34+ celler i blodet utförs inför planerad stamcellsskörd.

Efter utförd stamcellsskörd bestäms antalet viabla stamceller (CD34+) i komponenten. 

Metod:

Flödescytometri (FCM)
Infärgning av helblod med fluorochromkonjugerade monoklonala antikroppar, varefter erytrocyter lyseras och kvantifieras.   

Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi


Provtagning:
Beställning: 
CD34+ bestämning utförs efter överenskommelse med laboratoriet,
telefon 08-585 894 27. 

3-4 mL i EDTA-rör, lila propp
Förvaring / transport:
Förvaring ska ske i rumstemperatur. CD34+ bestämning ska ske samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:

Normal förekomst av CD34+ celler i blodet är 3±3 x106/L  (eget referensmaterial från analys av friska blodgivare).

Efter stimulering med G-CSF startas stamcellsskörd vanligen när en koncentration av >20 x10 CD34+ celler/L uppnåtts i blodet.   

Felkällor: För gammalt prov (>24 tim). Koagel eller hemolys i provet.
Svarsrutiner:

Preliminärsvar rapporteras till remitterande.

Resultatet rapporteras vid monitorering, som koncentration av CD34+ celler x106/L i blodet.

Efter stamcellskörd anges antalet CD34+ celler x106 per kg patientvikt i komponenten

Ackreditering:
Ja