CCP-ak (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Citrullin
  • Citrullinerad peptid
  • ACPA
Indikationer / kompletterande analyser:
Diagnostik av Reumatoid artrit (RA)

Kompletterande analyser:
Reumatoid Faktor (RF)
RF har låg sjukdomsspecificitet. CCP-ak rekommenderas i första hand

Tilläggsinformation

RA är en av de vanligaste systemiska autoimmuna sjukdomar som drabbar ca 0,5-1 % av befolkning.

Diagnosen RA ställs primärt genom kliniska manifestationer i form av fr.a. småledsartriter men också genom laboratoriefynd såsom förhöjd SR och CRP samt påvisande av Cykliskt citrulinerade peptid-antikroppar (CCP-ak) och Reumatoid Faktor (RF).
Såväl RF som CCP-ak i serum ingår nu i sjukdomskriterierna för RA.

CCP-ak har visat sig ha betydligt högre specificitet för RA (ca 98 %) än RF (85 %). RF förekommer ofta vid andra autoimmuna sjukdomar och infektioner samt hos ca 5 % av friska individer.

Då båda antikropparna påvisas ses en ökad specificitet (99 %) för RA.
Sensitiviteten för anti-CCP-ak är 60-70 % och något högre för RF ca 70 %. Det finns en stark korrelation till genetiska markörer, rökning och förekomst av CCP-ak vid RA.
 
Förekomst av CCP-ak talar också för en aggressivare sjukdomsform. Nivån CCP-ak följer ej sjukdomsförloppet.
CCP-ak kan detekteras tidigt under utvecklingen av RA. Tidig diagnos av RA är till stor fördel för patienten då tidigt insatt behandling är av största vikt för att motverka sjukdomens progress.
Metod:
Multiplex (Luminexteknik med Bioplex 2200)
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:
<3 E/mL
Svarsrutiner:
Analysen utförs vardagar, dagtid. Svar ges vanligtvis inom 2-3 dagar.
 
Pga problem med reagensleverans kan analys av CCP-ak ej utföras med den ordinariemetoden (ALBIA) för tillfället. I stället analyseras CCP-ak med en alternativ icke-ackrediterad metod (EliA). Vi har ingen exakt tidsprognos för när situationen kan vara löst.
 
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30