CAR T-cell

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Transplantationsuppföljning
  • CD19
Indikationer / kompletterande analyser:

​Uppföljning efter infusion av CAR T-celler för att se kvarvarande CAR
T-celler i cirkulation och följa dem över tid.

Analysen avser att bestämma andel och koncentration av CD19 CAR
T-celler i perifert blod med flödescytometri. CD19 CAR T-celler används som behandling mot olika B-cellsmaligniteter.

Analysen relateras till antalet T-lymfocyter och därför måste analys basal lymfocytanalys beställas samtidigt.

Vid beställning ska anges:

  • vilken produkt patienten har behandlats med och
  • om patienten är stamcellstransplanterad inkl. transplantationsdatum.

Metod:

​Flödescytometri (och vid låga nivåer även realtids PCR)

Remiss:

​Klinisk immunologi/transfusionmedicin
Immunologi eller
Konsultremiss

Provtagning:

​Blodprov från vuxna patienter:
3-4 mL i EDTA-rör, lila propp

Blodprov från små barn:
1-2 mL i EDTA-rör, lila propp

Fredagar och dag före helgdag ska proverna vara laboratoriet tillhanda senast kl 12:00.

Analysen utförs på Klinisk Immunologi i Huddinge F79.

Förvaring / transport:

​Proverna förvaras i rumstemperatu och ska vara laboratoriet tillhanda inom 24 tim efter provtagning.

Referensintervall:

​Saknas för metoden.

Mätområde: Andel 0,3%-100% andel T-celler
Absolutantal: >0,003x109/L

Felkällor: För gammalt prov (>24 tim), felaktig förvaring (kyla), koagel eller hemolys i provet.
Svarsrutiner:

Analysen utförs vardagar, dagtid.

Svar anges som andelen positiva celler i % av T-lymfocyter samt antal positiva CAR T-celler x 109​/L​. 

Svar erhålls inom 5 arbetsdagar.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​För ytterligare information kontakta laboratoriet, telefon 08-123 879 06