C2

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: Komplementfunktion
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstänkt C2-brist fr.a. vid SLE.
Vid beställning analyseras komplementfunktion. Om komplementfunktion klassisk väg är starkt nedsatt, förenligt med komplementbrist, skickas provet för C2 analys.

Kompletterande analyser:
Komplementfunktion, C3, C4

Tilläggsinformation

C2-brist kännetecknas ofta av SLE symptom och ökad benägenhet för infektioner med bakterier som S. pneumoniae, N meningitidis och H. influenzae. Hos patienter med C2-brist ses ibland också låga nivåer av IgG2 och IgG4.

C2-halter omkring 50 % av det normala förväntas hos heterozygota anlagsbärare och förekommer med en frekvens av 1/100 i normalbefolkningen.
Vid C2-brist typ 1 är C2 inte påvisbart. Fynd av C2-halter i storleksordningen 5-10 % av det normala ska väcka misstanke om C2-brist typ 2, en mycket ovanlig defekt.

Måttligt låga C2-värden i kombination med låga halter av C1q, C4 och C3 beror vanligtvis på förbrukning till följd av aktivering via den klassiska vägen.
Metod:

Raketelktrofores

Analysen utförs av hänvisningslaboratorium.

Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i rör utan tillsats, röd propp alternativt gelrör, gul propp och EDTA-rör, lila propp.
Minst mängd 100 μL plasma och serum.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30