C1q-ak (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • SLE
  • HUVS
  • Urtikaria
  • Urtikaria-vaskulit
Rapportnamn: C1q-ak (IgG)
Indikationer / kompletterande analyser:
Diagnos och uppföljning av systemisk lupus erythematosus (SLE) främst vid njurengagemang samt diagnos av hypokomplementärt urtikaria-vaskulitsyndrom (HUVS), en delvis SLE-liknande sjukdom.

Kompletterande analyser:
dsDNA, Komplement (C1q,C3,C3d,C4)

Tilläggsinformation

Vid SLE med njurengagemang ses nästan alltid C1q-antikroppar.
Antikropparna kan också indikera svår SLE-sjukdom och ses i ca 50 % av svåra SLE fall utan njurengagemang men mycket sällan vid lindrig SLE.

Vid ett SLE-nefrit skov ses vanligen ökande nivåer C1q-antikroppar samtidigt som C1q minskar.
Förekomst av antikroppar mot dsDNA korrelerar också till SLE-nefrit.

Vid HUVS finner man C1q-antikroppar hos nära 100 % av patienterna.
C1q-antikroppar och låg C1q-halt kvarstår under lång tid. Antikroppar mot dsDNA förväntas ej vid HUVS.
C1q-antikroppar har också rapporterats vid bl.a. membranoproliferativ glomerulonefrit och reumatoid artrit med vaskulit, varvid en normal C1q-halt ses.
Ca 5 % av friska blodgivare har C1q-antikroppar vanligen i låg nivå.
Metod:
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
Provtagning:
5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​
Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:
Tolkningsnyckel:
<14 E/mL Negativt
  14-20 E/mL Gränsvärde 
>20 E/mL Positivt
Svarsrutiner:
Analysen utförs 1 ggr/vecka
Ackreditering:

​Ja

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30