Blodgruppering, mödrar

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Mödravårdsgruppering
  • Fetalt RHD
Indikationer / kompletterande analyser:
Analysen består av ABO och RhD gruppering samt erytrocytantikroppsscreening och utförs vid varje ny graviditet vid första besöket på mödravården.
Fostrets RhD typ bestäms hos de kvinnor, som blodgrupperats RhD negativa.

Antikroppsundersökning upprepas under graviditeten på RhD negativa kvinnor med RhD positivt barn och i de fall när erytrocytantikroppar har påvisats.
Metod:
Direkt och indirekt agglutination
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Transfusionsmedicin

Remissen ska vara ifylld med:
- kvinnans personuppgifter
- identitetskontroll
- tidigare graviditeter
- beräknad partus
- datum för eventuell given Rh-profylax

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll.

Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter alternativt att identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Provtagning:
Provtagning enligt Socialstyrelsens föreskrifter.
Remissidentitet (RID) hämtas från journalsystem eller pappersremissen.
Identitetskontroll ska vara utförd och provet ska vara märkta med personnummer, namn och RID.

Blodprov vid första provtagningen under graviditeten, tidigast graviditetsvecka 10:
2 st EDTA-rör, lila propp 7 mL tas på gravida som är blodgrupperade RhD negativ eller med okänd blodgrupp.
1 st EDTA-rör, lila propp 7 mL tas på de som tidigare är blodgrupperade RhD positiv.
Rören ska vara välfyllda.

Vid följande provtagningar under graviditeten:
1 st EDTA-rör, lila propp 7 mL.
Förvaring / transport:

Blodprovet bör inte vara äldre än 3 dygn när det anländer till Transfusionsmedicin.

Felkällor: Diagnos, given Rh-profylax och transfusioner kan påverka svarstolkningen.
Svarsrutiner:

Svar utlämnas kontinuerligt dygnet runt, elektroniskt i journalsystemet TakeCare eller som papperssvar.

Analys av fetalt RHD typ utförs 3-4 gånger per vecka och svar ges inom 2 veckor.

Ackreditering:
Ja
Kommentar:

För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 852 44.