ASCA-ak (IgA, IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • IBD
  • Ulcerös colit
  • Crohn
Rapportnamn: ASCA-ak (IgA), ASCA-ak (IgG), IBD serologi
Indikationer / kompletterande analyser:

Analysen är indicerad vid utredning av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). 
 
Kompletterande analyser:
Analysen utförs i kombination med ANCA (IFL) då serologiskt resultat ASCA+/ANCA- har en hög sjukdomsspecificitet för CD (>90 %) och ASCA-/ANCA+ en hög specificitet för UC (>90 %).

Tilläggsinformation

Vid utredning av inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) kan det vara svårt att differentialdiagnosticera mellan Ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom (CD).

Antikroppar mot mannos i bagerijäst, Sacharomyces cerevisiae har visat sig vara associerade till CD, till skillnad från UC som är associerad med ANCA (särskilt pANCA). Ca 40-70 % av patienter med CD har ASCA jämfört med 0-15 % av patienter med UC.

Antikropparna är associerade till engagemang av tunntarmen. Hög antikroppsnivå är associerat till tidigare CD debut och perforation/striktur samt en större risk för behov av kirurgisk resektion. Små barn med CD har ofta inte tunntarmssjukdom utan fr.a. colon-engagemang och man har sett en lägre frekvens ASCA.
ASCA är oftast av både IgA och IgG isotyp där IgA har en högre sjukdomsspecificitet än IgG.
IgG ASCA ses bl.a. hos en stor andel av celiakipatienter.
Metod:
Fluorescence Enzyme Immunosorbent Assay (FEIA)
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp alternativ rör utan tillsats, röd propp.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen. 
Referensintervall:
​NegativtGränsvärdePositivt
ASCA IgA​<10​10-15​>15
ASCA IgG​<7​7-10>10
Svarsrutiner:
Svar ges vanligtvis inom en vecka.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30