Antikroppar mot Rituximab (ADA), -S

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

​Antikroppar (ADA) mot rituximab är indicerat vid utredning av terapisvikt eller akut infusionsreaktioner hos patienter under behandling med rituximab. Provet ska tas nära nästkommande infusion av rituximab​ som förväntas ha låga kvarvarande nivåer av läkemedlet i blodet.

Metod:

Kemiluminiscens

Remiss:

​Klinisk immunologi/transfusionmedicin
Immunologi

Provtagning:

​5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 2 mL serum eller 4 mL helblod.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Förvaring / transport:

​Prov ska centrifugeras och förvaras kylt i väntan på transport i max 7 dygn. Prov ska centrifugeras, avhällas och förvaras fryst vid förvaring/transport längre än 7 dygn. Transporten kan ske i rumstemperatur eller 2-8 grader. Alternativt, ej centrifugerade prover bör nå laboratoriet inom 4 timmar.

Referensintervall:

​<10 ng/mL (=Negativt; Anti-Rituximab antikroppar ej påvisade)

OBS1! Analysmetoden mäter endast serumnivåerna av fritt anti-rituximab (dvs inte bundet till rituximab).

OBS2! Låga nivåer av rituximab kan påverka analysen och ge ett falskt negativt eller mycket låg anti-rituximab resultat. Därför bör provet tas så nära nästkommande infusion av rituximab som möjligt.

Svarsrutiner:

​Svar ges normalt inom en vecka från provets ankomst till laboratoriet.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar: