Anti-IgA

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: IgA
Indikationer / kompletterande analyser:

Transfusionskomplikation vid konstaterad eller misstänkt IgA-brist. Utredning inför planerad transfusion hos patient med IgA-defekt.

Tilläggsinformation

Titer av klasspecifika anti-IgA-antikroppar kan ge upphov till transfusionsreaktioner pga tillfört IgA. I sällsynta fall ger även antikroppar mot en av IgA-subklasserna (IgA1, IgA2) eller IgA2-allotyperna (Am1,Am2) upphov till transfusionskomplikationer.

Patienter med konstaterade anti-IgA-antikroppar bör erhålla tvättat blod eller, vid hög anti-IgA-antikroppstiter, blodkomponenter från IgA-negativa blodgivare när transfusionsbehov föreligger.
Metod:
Fluoroenzymeimmunoassay (FEIA)
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:

Negativ <10 E/mL

Tolkningsnyckel:
<10,0 E/mL=negativt
10-49 E/mL=svagt positivt
50-100 E/mL=positivt
>100 E/mL= starkt positivt

Svarsrutiner:
Analysen utförs vardagar. Svar ges vanligtvis samma dag.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30