ANCA IFL (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • C-ANCA
  • P-ANCA
  • Antineutrophil cytoplasmatiska antikroppar (ANCA)
  • Vaskulit
Rapportnamn: C-ANCA P-ANCA, S-, med immunfluorescens (IFL)
Indikationer / kompletterande analyser:
Analysen utförs i kombination med ASCA (ELISA) vid IBD där positiv ANCA kan ge visst stöd för diagnos av Ulcerös colit.
I enstaka fall indicerad som kompletterande analys vid misstänkt systemisk vaskulit då resultat av anti-PR3 eller anti-MPO antikroppar ger oklara resultat .

Tilläggsinformation

Analysen utförs i kombination med ASCA (ELISA) då serologiskt resultat ASCA+/ANCA- har en hög sjukdomsspecificitet för CD (>90 %) och ASCA-/ANCA+ en hög specificitet för UC (>90 %).

Granulomatosis with polyangiitis (GPA), (tidigare Wegener’s granulomatos, WG): Analysen kan vara ett komplement till analys av anti-PR3-ak då dessa utfaller negativt eller mkt lågt.

Analysen påvisar autoantikroppar som är riktade mot neutrofila granulocyters cytoplasmatiska antigen.

p-ANCA är en perinukleär färgning i etanolfixerade granulocyter som ofta förekommer vid inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD=inflammatory bowel diseases) framförallt hos patienter med ulcerös kolit, och vaskuliter, men även vid andra sjukdomarsåsom rheumatoid artrit och läkemedelsinducerad SLE.

c-ANCA förekommer framförallt vid Granulomatös Polyangit (GPA), men även vid andra systemiska vaskuliter såsom mikroskopisk polyangit, Churg-Strauss syndrom och nekrotiserande glomerulonefrit.

Atipska ANCA mönster kan också ses främst vid ulcerös colit

Metod:
Immunfluorescens (IFL)
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
Provtagning:
5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL.
Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen. 
Referensintervall:
Negativt
Svarsrutiner:
Analysen utförs en gång i veckan. Svar ges vanligtvis inom 1 vecka. 
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet, 
telefon 08-123 759 30.