ANA-specificitet (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Analys av ANA-specificitet är indicerat vid misstanke om inflammatorisk systemsjukdom, såsom systemisk lupus erythematosus (SLE), Sjögrens syndrom, systemisk skleros, polymyosit och mixed connective tissue disease (MCTD). Analysen utförs tillsammans med ANA immunfluorescens vid beställning av ANA.

Tilläggsinformation

ANA analyseras med såväl indirekt immunfluorescens på HEp-2 celler (IFL) som med s.k. multiplexteknik (Luminex) där antikroppar mot specifika kärnantigen s.k ENA och dsDNA analyseras.

Luminexanalysen används för påvisandet av antikroppar mot följande antigen: Centromer B, Jo-1, (RNPA rapporteras endast internt), RNP68, Scl-70, Sm, SmRNP, SS-A 52kDa, SS-A 60kDa, SS-B, Ribosomalt P, nukleosomer och dsDNA
Specifika antikroppar mot
- ds-DNA förekommer upp till 70 % hos patienter med aktiv SLE men också hos 1-2% av friska blodgivare. Låga nivåer saknar ofta klinisk signifikans. Vid positivt utfall kompletteras med analys av dsDNA med IFL på Crithidier som har en mkt hög specificitet för SLE.
- Centromerer förekommer främst vid begränsad systemisk skleros och primär biliär cirrhos.
- Nukleosomer är en tidig och känslig markör för SLE särskilt värdefull för diagnostik hos patienter som saknar antikroppar mot DNA.
- Jo1 förekommer hos cirka 30% av patienter med polymyosit.
 - RNP förekommer i hög titer hos cirka 95% av patienter med MCTD, SLE (20-40%) men även vid systemisk skleros (SScl) och Sjögrens syndrom.
- Scl-70 förekommer hos cirka 20-70% av patienter med SScl och är stark riskmarkör för utveckling av SScl hos patienter med Raynaud.
- Sm-antigen förekommer nästan bara vid SLE och ses hos cirka 15% av patienterna.
- SS-A-antigen förekommer hos cirka 70% av patienter med Sjögrens syndrom och cirka 50% av patienter med SLE. Kan finnas hos patienter med SLE som saknar ANA påvisbar med immunfluorescens.
- SS-A 52kDa antigenet hos gravida med inflammatorisk systemsjukdom medför risk för utveckling av neonatalt AV-block.
- SS-B-antigen förekommer hos cirka 60% av patienter med Sjögrens syndrom och cirka 15% av patienter med SLE. Selektivt fynd av anti-SSB saknar klinisk säker signifikans.
Metod:

Multiplex (Luminex = Adressable Laser Bead Immuno Assay "ALBIA")

ANA, centromer B, Jo1, RNP 68, Scl-70, Sm, SmRNP, SS-A 52kDa, SS-A 60kDa, SS-B, Ribosomalt P, Nukleosomer och ds-DNA-antikroppar utförs med multiplexmetod som ger snabba och kvantitativa svar mot fler antigener.
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1mL.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:

<1.0 E/mL

Svarsrutiner:
Analysen utförs vardagar, dagtid. Svar ges vanligtvis inom 2-3 dagar.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30