ANA (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

Analys av ANA är indicerat vid misstanke om systemiska bindvävssjukdomar, såsom systemisk lupus erythematosus (SLE), Sjögrens syndrom, systemisk skleros, polymyosit och mixed connective tissue disease (MCTD) men också vid diagnostik av autoimmun hepatit.   

Kompletterande analyser:
Vid beställning av ANA inkluderas även analys av antikroppar mot dsDNA, centromer B, nukleosomer, Jo1, Ribosomalt P, RNP 68, Scl-70, Sm, SmRNP, SS-A52, SS-A60, SS-B.

Tilläggsinformation

Anti nukleära antikroppar ANA är antikroppar som riktar sig mot olika antigen i cellkärnor, ibland även med cytoplasmatisk lokalisation. ANA analyseras med såväl indirekt immunfluorescens på HEp-2 celler (IFL) som med s.k. multiplexteknik (Bioplex) där antikroppar mot specifika kärnantigen sk ENA och dsDNA analyseras. 

ANA IFL är positivt hos ca 5 % av friska blodgivare. ANA är mera frekvent hos kvinnor än män och ökar i frekvens med ökande ålder. Pågående infektion kan också yttra sig med övergående ANA-förekomst. 

Vid bedömning av ANA med IFL ses olika mönster såsom homogent, kornigt, nukleolärt, centromerer, MND (multiple nuclear dots), kärnmembran och PCNA. PCNA-mönster har hög specificitet för SLE och verifieras vid positivt fynd med lineblot teknik . Härutöver kan enstaka cytoplasmatiska mönster ha klinisk betydelse och kräver normalt vidare utredning för identifiering ex mitokondrieantikroppar. 

ANA förekommer hos cirka 95 % av patienter med SLE och ingår i klassifikationskriterierna för såväl SLE som autoimmun hepatit. Många kärnantikroppar är även karakteristiska för andra bindvävssjukdomar t.ex förekommer antikroppar mot centromerer vid en begränsad form av sklerodermi och ofta även vid primär biliär cirrhos. Starkt positiv antikroppsreaktion mot nukleoler ses främst vid systemisk skleros medan svagare reaktioner även förekommer kliniskt ospecifikt. Antikroppar mot SS-A och Jo-1 kan utfalla negativt med immunfluorescens vilket är väsentligt skäl till att ANA analys alltid kompletteras med bestämning av specifika kärnantikroppar. 

Metod:
Immunfluorescens (IFL)
Multipexanalys (Luminex) används för
ANA-specificiteter
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:
Negativt (IFL)
Svarsrutiner:

Positivt resultat besvaras med fluorescensmönster.

Analysen utförs vardagar, dagtid. Svar ges vanligtvis inom 2-3 dagar.

Ackreditering:
Ja
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30