Allergenspecifika IgG antikroppar mot mögel och fjädrar

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
 • Allergisk Alveolit
 • Hypersensitivitetspneumonit
 • Hypersensitivity Pneumonitis
 • Extrinsic Allergic Alveolitis
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om allergisk alveolit t.ex. lantbrukarlunga, trämögelsjuka och fågeluppfödarlunga samt även misstanke om allergisk bronkopulmonell aspergillos och aspergillom.

Beställbara analyser:

Mögel:

 • Mögelmix (Gmx1), ingår: Penicillium chrysogenum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3) och Alternaria alternata (m6). OBS! IgG mot individuella ingående antigener analyseras vid positivt resultat (reflextestning).
 • Aspergillus fumigatus (m3)
 • Mycropolyspora faeni (Gm22)
 • Thermoactinomyces vulgaris (Gm23)
 • Stachybotrys atra (Gm24)

Djur:

 • Undulatmix (Ge90)
 • Duvmix (Ge91)
 • Papegojmix (Ge92)
 • Duva (Ge93), ingår: endast serumprotein

Tilläggsinformation

Stora doser inandat organiskt material kan ge upphov till en inflammatorisk reaktion i lungorna. Exponering kan bekräftas genom påvisande av IgG-antikroppar mot de agens (allergen) som givit upphov till sjukdomen.
Metod:
Fluoroenzymeimmunoassay (FEIA)
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

3,5 mL i rör utan tillsats, röd propp alternativt 3,5 mL i gelrör, gul propp.
Minsta mängd 1 mL.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagning.
Referensintervall:
IgG-Mögelmix: < 128 mg/L 
IgG-Aspergillus fumigatus: <98 mg/L 
IgG-Micropolyspora faeni: <8,7 mg/L 
IgG-Thermoactinomyces vulgaris: <35 mg/L 

IgG-Undulatmix: <9,0 mg/L 
IgG-Duvmix: <20 mg/L 
IgG-Papegojmix: <18 mg/L ​
Svarsrutiner:
Analysen utförs 1 ggr/vecka. Svar ges vanligtvis inom 7 dagar.
Ackreditering:
Ja för Aspergillus fumigatus Gm3, Duvmix Ge91 och Undulatmix Ge90.
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30