Allergenspecifika IgG antikroppar mot bi och geting

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Bi-ak (IgG)
  • Geting-ak (IgG)
Indikationer / kompletterande analyser:
Att följa den allergen-specifika IgG antikroppsnivån under immunterapi. Immunterapistudier har visat på en korrelation mellan allergen-specifika IgG antikroppar, framför allt IgG4, och klinisk förbättring. Prov bör tas före och åtminstone ett år efter immunterapibehandling för att den allergen-specifika IgG-antikroppsnivån ska kunna utvärderas.
Metod:
Fluoroenzymeimmunoassay (FEIA)
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

3,5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1mL.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:

Bi <6.7 mg/L
Geting <5.3 mg/L

Svarsrutiner:
Analysen utförs 1 ggr/vecka. Svar ges vanligtvis inom 7 dagar.
Ackreditering:

Nej

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30