Spice-metaboliter, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av eventuellt drogintag.

Tilläggsinformation

 
Metod:
Screening utförs med immunkemisk metod.

Vid positivt resultat utförs verifiering med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LCMS/MS) och utförs av Artztpraxis für medizinische Mikrobiologie Labordiagnostik i Dessau, Tyskland.

Vid analys mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens utspädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.

Spice kan innehålla ett stort antal olika substanser. Observera att varken screening eller verifiering är heltäckande. I verifieringen ingår metaboliter till ovanstående substanser.
 
  Gränsvärde
  Screening Verifiering
Spice-metaboliter 5 µg/L 0,5 µg/L
Remiss:
Droganalys, Klinisk farmakologi

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare

Spice-metaboliter beställs som grupp, inte som enstaka analyser.
Provtagning:
Övervakad provtagning
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida
Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.
Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.
Förvaring / transport:
Förvara provet i kyl i väntan på transport. Behöver inte skickas kylt. Skickas måndag-torsdag med A-post.
Svarsrutiner:

Negativa resultat svaras ut direkt efter immunkemisk screening vilket normalt sker inom ett dygn efter ankomst till laboratoriet.
Påvisade substanser i provlösningen anges som positiva om uppmätt koncentration överstiger definierat gränsvärde.
Positiva screeningresultat verifieras vid Artztpraxis für medizinische Mikrobiologie Labordiagnostik i Dessau, Tyskland med ytterligare en metod baserad på kromatografi med masspektrometrisk detektion innan svar rapporteras till beställaren.

Ackreditering:

Ja

Kommentar:
I analysen ingår metaboliter till substanserna i listan överst på sidan.
Fler substanser analyseras i metoden Internetdroger i urin.