Oxykodon, U-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Oxycodone
  • oxycountine
Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av eventuellt drogintag.

Tilläggsinformation

 

Metod:
Screening utförs med immunkemisk metod.
 
Vid positivt resultat utförs verifiering med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-HRMS/MS).
Vid analys mäter vi även U-kreatinin för att bedöma urinens utspädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.
 
  Gränsvärde
  Screening Verifiering
Oxykodon 300 µg/L 150 µg/L
Remiss:
Elektronisk remiss: TakeCare eller Labportalen
Pappersremiss: Droganalys, Klinisk farmakologi
(För företagsprov remiss Drogtest för arbetslivet)

Fyll i:
-provtagningsdatum
-frågeställning
-anamnes
-remitterande läkare
Provtagning:

Övervakad provtagning, se instruktioner: beskrivningar och bilder​.
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida

Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.

Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.

Förvaring / transport:
Efter provtagning ska provet skickas direkt för analys. Om transport till laboratoriet inte sker samma dag så ska provet förvaras i kyl. Provet skickas måndag-torsdag med A-post.
Transport kan ske utan kyla.
Svarsrutiner:

Negativa resultat svaras ut direkt efter immunkemisk screening vilket normalt sker inom ett dygn efter ankomst till laboratoriet.
Påvisade substanser i provlösningen anges som positiva om uppmätt koncentration överstiger definierat gränsvärde.
Positiva screeningresultat verifieras med ytterligare en metod baserad på vätskekromatografi med masspektrometrisk detektion innan svar rapporteras till beställaren.

Ackreditering:

​Ja