Opiater, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av eventuellt drogintag.
Metod:
Screening utförs med immunkemisk metod.

Verifiering utförs med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS) 
I metoden detekteras: Morfin-3-glukuronid, Kodeinglukuronid, Etylmorfinglukuronid, 6-Monoacetylmorfin (6-MAM)
Obs! De syntetiska opioiderna, tramadol, ketobemidon, oxykodon, buprenorfin, metadon och fentanyl ingår INTE i denna analys utan måste beställas separat.

Vid analys mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens utspädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.
 
  Gränsvärde
  Screening Verifiering
Opiater 300 µg/L  
6-MAM   10 µg/L
Morfin-3-glukuronid   400 µg/L
Kodeinglukuronid   450 µg/L
Etylmorginglukuronid   75 µg/L
Remiss:

Elektronisk remiss: TakeCare eller Labportalen
Pappersremiss: Droganalys, Klinisk farmakologi 
​(För företagsprover remiss Drogtest för arbetslivet)

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare


Provtagning:

Övervakad provtagning, se instruktioner: beskrivningar och bilder.
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida

Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.

Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas. ​

Förvaring / transport:
Efter provtagning ska provet skickas direkt för analys. Om transport till lab inte sker samma dag så ska provet förvaras i kyl. Provet skickas måndag-torsdag med A-post.
Transport kan ske utan kyla.
Svarsrutiner:

Negativa resultat svaras ut direkt efter immunkemisk screening vilket normalt sker inom ett dygn efter ankomst till laboratoriet.
Påvisade substanser i provlösningen anges som positiva om uppmätt koncentration överstiger definierat gränsvärde.
Positiva screeningresultat verifieras med ytterligare en metod baserad på vätskekromatografi med masspektrometrisk detektion innan svar rapporteras till beställaren.

Ackreditering:
Ja