Kiralt amfetamin, U-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: amfetamin kiralt
Läkemedelsnamn:
  • Dexamfetamin
  • Dexamfetaminsulfat
  • Attentin
  • Lisdexamfetamindimesilat
  • Elvanse
Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av eventuellt intag av illegalt amfetamin vid behandling med dexamfetamin (Attentin, Elvanse, Metamina)
Metod:
I metoden mäts: L-amfetamin och D-amfetamin och svaras ut som fraktionen L-amfetamin i % av total amfetamin samt totalkoncentrationen (L+D-amfetamin). 
Analyseras med kiral kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS) 
 
 
Remiss:
Droganalys, Klinisk farmakologi
(För företagsprov remiss Drogtest för arbetslivet).
Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare
Provtagning:

Övervakad provtagning
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida

Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.

Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.

Förvaring / transport:
Om transport till inte sker samma dag så ska provet förvaras i kyl. Provet skickas måndag-torsdag med A-post.
Transport kan ske utan kyla.
Referensintervall:
Andel L-amfetamin >1% (för prover med totalkoncentration >1000 µg/L) eller >5% (för prover med totalkoncentration 200-1000 µg/L) tyder på sidobruk.
Svarsrutiner:

Prover analyseras 3 gånger/vecka.

I svaret anges totalkoncentration (L+D-amfetamin) samt fraktion L-amfetamin i % av totalkoncentrationen.

Prover med total amfetaminkoncentration <200 µg/L besvaras med ersättande kommentar att kiral analys förhindras.  

Andel L-amfetamin <1% (eller <5%) tyder på intag av enbart dexamfetamin eller lisdexamfetamin.

Andel L-amfetamin >1% (eller >5%) tyder på sidobruk av annan amfetaminkälla. 


 

Ackreditering:

Ja

Kommentar:
Svaret anges som andel L-amfetamin i % av totalkoncentrationen samt totalkoncentration (L+D-amfetamin). Vid intag av enbart dexamfetamin eller lisdexamfetamin är andelen L-amfetamin <1% (eller 5% för prover med totalkoncentration 200-1000 µg/L amfetamin). Vid intag av enbart illegalt amfetamin är andelen L-amfetamin ca 50%. ​