GHB, U-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
  • Gammahydroxybutyrat
  • Gammahydroxybutyrsyra
  • GBL
Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av eventuellt drogintag.
Metod:

Screening utförs med enzymatisk metod.

Verifikation utförs med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS) och utförs vid​ Unilabs i Eskilstuna.

Vid analys mäter vi även U-Kreatinin för att bedöma urinens spädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.

  Gränsvärde
  Screening Verifiering
GHB 20 mg/L 20 mg/L
Remiss:

Droganalys, Klinisk farmakologi

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare

Provtagning:

Övervakad provtagning
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida

Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.

Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.

Förvaring / transport:
Efter provtagning ska provet skickas direkt för analys. Om transport till lab inte sker samma dag så ska provet förvaras i kyl. Provet skickas måndag-torsdag med A-post.
Transport kan ske utan kyla.
Svarsrutiner:

Negativa resultat svaras ut direkt efter enzymatisk screening vilket normalt sker inom ett dygn efter ankomst till laboratoriet.
Påvisade substanser i provlösningen anges som positiva om uppmätt koncentration överstiger definierat gränsvärde.
Positiva screeningresultat verifieras vid Unilabs Eskilstuna med ytterligare en metod baserad på kromatografi med masspektrometrisk detektion innan svar rapporteras till beställaren.

Ackreditering:
Ja